İlk kez 1972 yılında yazılan (Modern İngiliz Dili ) kitabı, İngilizce öğrenimine yeni başlayan öğrencileri kısa zamanda hedefe ulaştırdığından dolayı büyük ilgi ve beğeni kazandı. Kitap 1974, 1992, 1994, 1998, 2000 yıllarında yeni baskılar yaptı ve MEB tarafından tavsiye edildi. En son 2013 yılında ana prensiplere bağlı kalınarak kapsamı genişletildi ve iki kitaplık bir metoda dönüştürüldü. Metodun en büyük özelliği herkesin anlayabileceği, kolayca uygulayabileceği bir anlatım tarzının olmasıdır. Senteze dayalı, sözcükleri birleştirici, cümle kurdurucu bir fonksiyonu vardır.